ภาพบรรยากาศวันที่ 7 ของการบันทึกภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพบรรยากาศวันที่ 7 ของการบันทึกภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/udvc.ac.th/posts/5086996251363740