ภาพบรรยากาศพิธีเปิด และกิจกรรมภายใต้ “โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล”

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด และกิจกรรมภายใต้ “โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล”
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE UDVC วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (กล้อง ๒)
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล” โดยมี คุณชนัญชิดา ชายสงค์ และคุณอรทัย ตื้อแอ้ เป็นวิทยากรในงาน และคุณภูมิพัฒน์ จันทร์ภิรมย์ คุณแมก บิกเคิร์ท และคุณดอกเหมย กาน เป็นผู้ช่วยวิทยากร
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/USSdB83kitQuDPzF8