ภาพบรรยากาศผู้สำเร็จการศึกษา เดินแถวไปยังบริเวณลานโพศรี โดมเพื่อน้อง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบูมแสดงความยินดี โดยนักเรียน นักศึกษา รุ่นน้อง ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๓๐ น.

ภาพบรรยากาศผู้สำเร็จการศึกษา เดินแถวไปยังบริเวณลานโพศรี โดมเพื่อน้อง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบูมแสดงความยินดี โดยนักเรียน นักศึกษา รุ่นน้อง ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๓๐ น.
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ➡️ https://photos.app.goo.gl/PtnnyAuxKU98innJ7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี