ภาพบรรยากาศช่วงบ่ายวันที่สองของกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

ภาพบรรยากาศช่วงบ่ายวันที่สองของกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/9xN5j1fEpE9Ng2rp9