ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี “Because of you เพราะมีคุณจึงมีเรา” UDVCTeamwork++

“Because of you เพราะมีคุณจึงมีเรา”
UDVCTeamwork++
ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565