ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) #แบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) #แบบออนไลน์ #Online ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 #UDVCPR #UDVCTeamwork