ภาพบรรยากาศกิจกรรมเคารพธงชาติ การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี