ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายใต้โครงการ
“รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/MTtRKnTvRJqzEoMC8
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี