ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/X3H9WQyRE14GnqF7A
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี