ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box Set) และการแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box Set) และการแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารเพื่อสุขภาพ
รูปภาพพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/X3H9WQyRE14GnqF7A
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี