ภาพบรรยากาศการประชุมหัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ ในการจัดสรรหาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

ภาพบรรยากาศการประชุมหัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ ในการจัดสรรหาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี