ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗