ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อหารือเตรียมการในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ช่วงปิดภาคเรียนและเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อหารือเตรียมการในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ช่วงปิดภาคเรียนและเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/vca8c3fsyRNDHw4Z7