ภาพบรรยากาศการซ้อม กิจกรรมรำถวาย และเข้าร่วมขบวนรับพระพุทธรูป พระราชทาน วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ภาพบรรยากาศการซ้อม กิจกรรมรำถวาย และเข้าร่วมขบวนรับพระพุทธรูป พระราชทาน
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ฝึกซ้อม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒