ภาพบรรยากาศการจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา #วันแรก

ภาพบรรยากาศการจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา #วันแรก
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี