พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
#เครดิตภาพ : สถาบัน ฉ.๑ / เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.อด.