พิธีเปิดโครงการ “อนาคตออกแบบได้ด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”