พิธีเปิดโครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑

พิธีเปิดโครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี