พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในงานอาคารสถานที่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในงานอาคารสถานที่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี