พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธิเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562