พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ๒๕๖๖

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญ 🐯
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/UuUhh3VexEwMZs3J6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี