พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภายใต้ “โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗”

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภายใต้ “โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗”
ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำวิทยาลัยฯ และ องค์ศรีสุขคเณศ เวลา ๐๗.๑๙ น.
—————————–
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/HaA9ZY9a4VpqSpEv8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี