พิธีสมโภชและถวายพระกฐินพระราชทานและพิธี ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

พิธีสมโภชและถวายพระกฐินพระราชทานและพิธี ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/LXiEFmtYLNR3t8zE9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี