พิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

พิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่วัดพระอารามหลวงในจังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์
พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/95cgYPBkvKnLYgrm6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี