พิธีลาศาลพระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

พิธีลาศาลพระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/YbhiP2FEwH8LKLHSA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี