พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี