พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารอบประเทศไทย “ICDL Digital Challenge ๒๐๒๓”