พิธีถวายสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130”

พิธีถวายสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130”
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCPR #UDVCTEAMWORK++