พิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

พิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/noduXoSTbmhjn2V6A
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี