พิธีซ้อมใหญ่ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

พิธีซ้อมใหญ่ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
📷คลิกลิงก์เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 👉 https://photos.app.goo.gl/LZLNgF761S7vRpjeA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี