พิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตร ห้องเรียนการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

พิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตร ห้องเรียนการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/b4gyPDreZA4AWYVH8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี