ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน

ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน การสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาโลจิสติกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีพร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565