ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๓๐ น.
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
ร่วมทำบุญ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ วัดโพธิสมภรณ์
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี