“ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไม่ให้ และ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกประเภทจากการปฏิบัติหน้าที่”

“ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไม่ให้ และ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกประเภทจากการปฏิบัติหน้าที่”
———————————–
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี