ผอ.มนัสนันท์ ราตรีหว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566
ผอ.มนัสนันท์ ราตรีหว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สมศักดิ์ นอหน่อ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ประเเภทวิชาศิลปกรรม พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ