ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง – รางวัลชนะเลิศ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง
– รางวัลชนะเลิศ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี