ปัจฉิมนิเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ปัจฉิมนิเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บ่ายวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ว่าที่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ก้าวผ่านจากชีวิตในวิทยาลัยฯ ไปสู่ชีวิตการเรียนต่อรวมถึงชีวิตการทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี กล่าวว่า
“เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและท้าทาย นักเรียน นักศึกษา ควรมีทักษะ 5 ด้าน อันประกอบด้วย
1 การมีความสามารถที่หลากหลายทักษะ Multi skill 2 มีทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา Flexibility and agility 3 มีทักษะของความคล่องตัว เร็วและมีคุณภาพ Active 4 มีทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งด้านดิจิทัล รวมถึงด้านภาษาที่ดี Communicate well และ 5 มีทักษะการคิดนอกกรอบ และคิดสร้างสรรค์ Think of box เพื่อเข้าสู่โลกอาชีพได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน”
นางสรวงสุดา แสนดี หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวว่า
“ขออวยพรให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ที่จะไปทำงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จ คนที่จะไปศึกษาต่อก็ขอให้ตั้งใจและประสบความสำเร็จทุกคน และอยากให้ทุกคนจดจำสิ่งดี ๆ ที่แผนกวิชา คุณครูทุกท่าน ร่วมกับน้อง ๆ ที่ทุ่มเทจัดกิจกรรมแสดงความยินดีในวันนี้ให้กับทุกคน”
โดยมีคุณครูภายในแผนกวิชาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือ นับเป็นโอกาสอันดีที่ครูจะได้อำนวยพรให้ศิษย์และศิษย์จะได้มีโอกาสกล่าวขอบคุณ กล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยทำผิดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูที่ได้อบรมสั่งสอนมาตลอดจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สุดซึ้งเหมือนเช่นทุกปี