ประมวลภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร UDVCTeamwork เดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ประมวลภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร UDVCTeamwork เดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
YouTube Channel : UDVCTeamwork
คลิกที่นี่ https://youtu.be/8diKmHsWh4M

https://youtu.be/8diKmHsWh4M