ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี