ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ในวันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ในวันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี