ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี