ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี