ประชุมคณะทำงานย่อยด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น ๖ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ประชุมคณะทำงานย่อยด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น ๖ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
———————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี