ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/d7utZMwrDubfb2iN7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี