ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/GTMCJQpz58zMvDVj7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี