ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาคารเรียน ๘ ชั้น ๑

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
การจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาคารเรียน ๘ ชั้น ๑
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี