ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กันยายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ณ ห้องบุคลากร (ห้อง 114) อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี