ประชาสัมพันธ์ จากงานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อ พี่ ๆ ปวส.1 มาแล้วจ้าาาาา🎉🎊🎉🎊
🔊🔉🔈ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียน/ห้องเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1
(แยกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
สาขางาน/กลุ่ม/และประเภทการเรียน)
รายละเอียดตามโพสต์เลยจ้าาาาาา
🔸ขอให้นักเรียนตามรายชื่อห้อง
สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์
ครูที่ปรึกษาเพื่อการติดต่อประสานงาน
และรับทราบข้อมูลข่าวสาร🔸
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹สำหรับคนที่ส่งเอกสารประกอบการมอบตัว
ยังไม่ครบ สามารถมาส่งที่วิทยาลัยได้แล้วนะครับ 🔹
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸สามารถตรวจสอบตารางเรียนและปริ้นต์บัตรลงทะเบียนเรียนได้ในระบบ EDR ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
“”””ลิงค์ EDR”””
🔺อย่าลืมปฏิบัติตามการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ด้วยน้าาาาาา🔺
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌ป.ล. ไม่อนุญาตให้ขอเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาหรือกลุ่มการเรียนใด ๆ ทุกกรณี❗️❗️❗️