ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท #การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง #ไทยสากล (สตริง) และ #สากล

ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท #การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง #ไทยสากล (สตริง) และ #สากล โดยนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้คว้ารางวัล ดังนี้
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 #ไทยสากลหญิง
นางสาวสาภาวี ช่วยธานี
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ5 #ไทยลูกทุ่งหญิง
นางสาวอักษราภัค พินิจมนตรี