ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท #การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง #ไทยสากล (สตริง) และ #สากล

ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท #การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง #ไทยสากล (สตริง) และ #สากล โดยนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้คว้ารางวัล ดังนี้
นางสาวสาภาวี ช่วยธานี
นางสาวอักษราภัค พินิจมนตรี