ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทวิชาศิลปกรรม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คว้ารางวัล #ชนะเลิศ

ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทวิชาศิลปกรรม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คว้ารางวัล #ชนะเลิศ ในการแข่งขัน #ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง และ #รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ของการแข่งขัน #ทักษะประติมากรรม พร้อมเป็นตัวแทนมุ่งสู่การแข่งทักษะ ใน #ระดับชาติ